MŁODZIEŻ

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że posiadam umiejętność nawiązania autentycznego kontaktu z dziećmi. To powoduje, że bardzo szybko potrafię zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu, szacunku i … poczuciu humoru! Wszystkiego uczę się właśnie od nich. One są dla mnie lustrem. Poznaję je wchodząc w ich świat. Dzięki temu tworzy się między nami bardzo dobra energia do współpracy.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Prowadzę rozwojowe spotkania grupowe dla młodzieży z wykorzystaniem elementów coachingu, mentoringu, treningu umiejętności. O szczegółach dowiesz się poniżej.
 • Prowadzę  spotkania indywidualne z rodzicami i młodzieżą z wykorzystaniem treningu umiejętności psychospołecznych a także wiedzy z psychobiologii.
 • Prowadzę treningi psychoedukacyjne i rozwojowe, które są elementem programu obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć dodatkowych.
 • Prowadzę zajęcia „Siła spokoju” dla dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym. Wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy z ciałem i umysłem (Pilates, stretching, techniki relaksacyjne, trening uważności i koncentracji, techniki oddechowe, Masaż Dotyk Motyla opracowany przez dr Evę Reich.

NA CZYM SIĘ SKUPIAM PRACUJĄC Z MŁODZIEŻĄ

 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Poczucie wpływu i odpowiedzialności.
 • Świadomość swoich emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Komunikowanie się ze sobą i z innymi.
 • Uważne słuchanie.
 • Wzmacnianie asertywnych postaw.
 • Psychobiologia.

COACHING GRUPOWY DLA NASTOLATKÓW

To cykl sześciu spotkań w kameralnym gronie w trybie stacjonarnym w Warszawie lub online. Każde ze spotkań dotyczy innej tematyki. Pracujemy m.in. w obszarach: komunikacji, emocji i przekonań, poczucia własnej wartości, szczęścia i pasji. Plan spotkań coachingowych jest następujący:

1. Poznaj siebie – wyrusz w podróż przez siebie

Celem pierwszego spotkania jest bliższe poznanie siebie, sprawdzenie dotychczasowej wiedzy o sobie, poznanie narzędzi ułatwiających kontakt ze sobą. Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka. Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie.

2. Myśli mają moc – o przekonaniach

Celem drugiego spotkania jest podniesienie gotowości do rozpoznania i zmiany własnych przekonań na bardziej wspierające.

3. Emocje mają moc – o doświadczaniu emocji

Celem trzeciego spotkania jest zwiększenie świadomości własnych emocji i pracy z nimi.

4. Lubię siebie – o akceptacji i poczuciu własnej wartości

Celem czwartego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat znaczenia i wzmacniania poczucia własnej wartości.

5. Komunikacja ze sobą i z innymi – o słuchaniu i słyszeniu  

Celem piątego spotkania jest przybliżenie wiedzy o tym dlaczego  się komunikujemy, jakie są trudności w komunikacji oraz sekrety porozumienia.

6. Cele, pasje i marzenia  – o nadawaniu kierunku

Celem szóstego spotkania jest rozwijanie umiejętności ustalania własnych celów, odnajdowania pasji w życiu.

Masz grupę i chcesz bym z nią popracowała? Skontaktuj się ze mną.

Kontaktując się ze mną w sprawie współpracy w zakresie pracy z dziećmi / młodzieżą, pamiętaj proszę, że nie pracuję psychoterapeutycznie. Spotkania ze mną mogą być natomiast elementem wspierającym sesje z psychologiem lub psychoterapeutą.