Promyka 3/1, Warszawa, Polska
+48509344489
kontakt@annagaworska.pl

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Współpracuję przy projektach organizowanych dla biznesu, w których wykorzystuję różne formy i metody pracy. Pracuję w obszarze budowania świadomości siebie – wpływu i odpowiedzialności za uzyskiwane efekty, poczucia tożsamości z pełnioną rolą czy funkcją. Uważam, że mentalne przygotowanie i wewnętrzna gotowość do pełnionej roli to podstawa sukcesu w biznesie. 

OBSZARY PRACY

Fundamentem metody jaką wykorzystuję w  pracy z  klientem jest poszerzanie obszaru znajomości siebie i budowania samoświadomości, poszukiwanie związku i zależności między działaniem a rezultatem tego działania. Każdą współpracę poprzedza analiza potrzeb. Pracuję w obszarach:

METODY PRACY

Formy pracy, które są mi szczególnie bliskie i które uznaję za bardzo efektywne, ponieważ mają decydujący wpływ na komfort i rezultaty pracy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Coaching indywidualny

Indywidualny proces coachingowy, który dotyczy konkretnego celu, nad którym chce pracować klient.

On the job training

Bardzo efektywna forma treningu indywidualnego. Odbywa się w bezpośrednim miejscu pracy klienta. Polega m.in. na pracy 1:1, obserwacji, udzielaniu informacji zwrotnych na bieżąco. Już w trakcie trwania treningu pozwala wprowadzać zmiany.


Shadowing

Ta forma pracy polega na obserwacji osoby wspieranej podczas jej działań biznesowych, w miejscu pracy.

Trening umiejętności

Trening indywidualny lub grupowy odbywa się w formie warsztatów i jest prowadzony w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

  • 2021 webinar dla firmy Leroy Merlin, tematyka: psychosomatyka.
  • 2019 warsztaty dla firmy SALUS MEDYCYNA, tematyka: komunikacja i asertywna postawa, trening budowania relacji w zespole.
  • 2019 – obecnie coach i trener w projekcie szkoleniowym ’On the job training' realizowanym dla działu sprzedaży marki Mercedes Benz (ponad 400 godzin pracy indywidualnej).
  • 2018 warsztaty dla firmy Estee Lauder Polska, tematyka: techniki oddechowe i relaksacyjne.
  • 2015 – 2020 Udział w projekcie realizowanym dla marki Mercedes Benz dotyczącym treningu umiejętności w prowadzeniu procesu sprzedaży w oparciu o nowe technologie z wykorzystaniem analizy zachowań sprzedażowych.  Projekt jest realizowany dla sprzedawców (do 2018 roku ponad 480 godzin pracy grupowej).
  • 2014 – 2016 Udział w dwuletnim projekcie 'On the job training' realizowanym dla marki Mercedes Benz z wykorzystaniem elementów coachingu i mentoringu. Projekt został realizowany dla sprzedawców (ponad 600 godzin pracy indywidualnej).
  • 2016 Przeprowadzenie warsztatów dla organizacji studenckiej ESN dotyczące mentoringu i budowania relacji z podopiecznym.