ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Współpracuję przy projektach organizowanych dla biznesu, w których wykorzystuję różne formy i metody pracy. Pracuję w obszarze budowania świadomości siebie – wpływu i odpowiedzialności za uzyskiwane efekty, poczucia tożsamości z pełnioną rolą czy funkcją. Uważam, że mentalne przygotowanie i wewnętrzna gotowość do pełnionej roli to podstawa sukcesu w biznesie. 

OBSZARY W KTÓRYCH PRACUJĘ
Fundamentem metody jaką wykorzystuję w  pracy z  klientem jest poszerzanie obszaru  znajomości siebie i budowania samoświadomości, poszukiwanie związku i zależności między działaniem a rezultatem tego działania. Pracuję w obszarach:

 • Kompetencje mentalne (nastawienie, postawa, motywacja).
 • Efektywna komunikacja nastawiona na rezultat.
 • Efektywna informacja zwrotna.
 • Analiza zachowań sprzedażowych.
 • Umiejętne nawiązywanie relacji sprzedażowej z klientem.
 • Jakość obsługi klienta.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem. Odporność psychiczna.
 • Budowanie relacji w zespole.
 • Efektywność życiowa i osobista.

METODY, KTÓRYMI PRACUJĘ
Formy pracy, które są mi szczególnie bliskie i które uznaję za bardzo efektywne, ponieważ mają decydujący wpływ na komfort i rezultaty pracy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy:

 • Coaching indywidualny – indywidualny proces coachingowy, który dotyczy konkretnego celu, nad którym chce pracować klient.

 • On the job training – bardzo efektywna forma treningu indywidualnego. Odbywa się w bezpośrednim miejscu pracy klienta. Polega m.in. na pracy 1:1, obserwacji, udzielaniu informacji zwrotnych na bieżąco. Już w trakcie trwania treningu pozwala wprowadzać zmiany.

 • Shadowing – ta forma pracy polega na obserwacji osoby wspieranej podczas jej działań biznesowych, w miejscu pracy.

 • Trening umiejętności – trening odbywa się w formie warsztatów i jest prowadzony w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb.

PROJEKTY

 • 2019 warsztaty komunikacji i asertywnych postaw, trening budowania relacji w zespole dla firmy SALUS MEDYCYNA.
 • 2019 – obecnie coach i trener w projekcie szkoleniowym 'On the job training' realizowanym dla działu sprzedaży marki Mercedes Benz (ponad 400 godzin pracy indywidualnej).
 • 2018 warsztaty z technik oddechowych i relaksacyjnych dla firmy Estee Lauder Polska.
 • 2014 – 2016 Udział w dwuletnim projekcie 'On the job training' realizowanym dla marki Mercedes Benz z wykorzystaniem elementów coachingu i mentoringu. Projekt został realizowany dla sprzedawców (ponad 600 godzin pracy indywidualnej).
 • 2015 – obecnie Udział w projekcie realizowanym dla marki Mercedes Benz dotyczącym treningu umiejętności w prowadzeniu procesu sprzedaży w oparciu o nowe technologie z wykorzystaniem analizy zachowań sprzedażowych.  Projekt jest realizowany dla sprzedawców (do 2018 roku ponad 480 godzin pracy grupowej).
 • 2016 Przeprowadzenie warsztatów dla organizacji studenckiej ESN dotyczące mentoringu i budowania relacji z podopiecznym.

Widzisz obszar do współpracy? Skontaktuj się ze mną.