18 czerwca 2019

Wspieranie młodzieży w rozwoju

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że posiadam umiejętność nawiązania autentycznego kontaktu z dziećmi. To powoduje, że bardzo szybko potrafię zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu, szacunku i … poczuciu humoru! Wszystkiego uczę się właśnie od nich. One są dla mnie lustrem. Poznaję je wchodząc w ich świat. Dzięki temu tworzy się między nami bardzo dobra energia do współpracy.


CO ROBIĘ:

 • Prowadzę treningi psychoedukacyjne i rozwojowe, które są elementem programu obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć dodatkowych.
 • Prowadzę coaching grupowy dla nastolatków.
 • Prowadzę  spotkania indywidualne z rodzicami i dziećmi z wykorzystaniem treningu umiejętności psychospołecznych.
 • Prowadzę szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w takich obszarach jak praca z dziećmi w emocjach, rozwiązywanie konfliktów, uważność, wyciszenie.
 • Prowadzę zajęcia „Siła spokoju” dla dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym. Wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy z ciałem i umysłem (Pilates, stretching, techniki relaksacyjne, trening uważności i koncentracji, techniki oddechowe, Masaż Dotyk Motyla opracowany przez dr Evę Reich.


NA CZYM SIĘ SKUPIAM PRACUJĄC Z MŁODZIEŻĄ:

 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Poczucie wpływu i odpowiedzialności.
 • Świadomość swoich emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Komunikowanie się ze sobą i z innymi.
 • Uważne słuchanie.
 • Wzmacnianie asertywnych postaw.

Z KIM WSPÓŁPRACUJĘ:

 • Z Psychologicznym Ośrodkiem Twórczego Rozwoju Animus (jako wychowawca)
 • Fundacją Świadoma Edukacja(jako redaktor bloga)
 • Portalem Life Free (jako redaktor bloga).

COACHING DLA NASTOLATKÓW:

To cykl sześciu spotkań realizowanych co dwa tygodnie. Każde ze spotkań dotyczy innej tematyki. Pracujemy m.in. w obszarach: komunikacji, emocji i przekonań, poczucia własnej wartości, szczęścia i pasji.

Już po wakacjach kolejna edycja coachingu dla nastolatków 13-15 lat! Spytaj o szczegóły.