18 czerwca 2019

MŁODZIEŻ

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że posiadam umiejętność nawiązania autentycznego kontaktu z dziećmi. To powoduje, że bardzo szybko potrafię zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu, szacunku i … poczuciu humoru! Wszystkiego uczę się właśnie od nich. One są dla mnie lustrem. Poznaję je wchodząc w ich świat. Dzięki temu tworzy się między nami bardzo dobra energia do współpracy.

CO ROBIĘ

 • Prowadzę treningi psychoedukacyjne i rozwojowe, które są elementem programu obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć dodatkowych.
 • Prowadzę  spotkania indywidualne z rodzicami i młodzieżą z wykorzystaniem treningu umiejętności psychospołecznych a także wiedzy z psychobiologii.
 • Prowadzę szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w takich obszarach jak praca z dziećmi w emocjach, rozwiązywanie konfliktów, uważność, wyciszenie.
 • Prowadzę zajęcia „Siła spokoju” dla dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym. Wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy z ciałem i umysłem (Pilates, stretching, techniki relaksacyjne, trening uważności i koncentracji, techniki oddechowe, Masaż Dotyk Motyla opracowany przez dr Evę Reich.

NA CZYM SIĘ SKUPIAM PRACUJĄC Z MŁODZIEŻĄ

 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Poczucie wpływu i odpowiedzialności.
 • Świadomość swoich emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Komunikowanie się ze sobą i z innymi.
 • Uważne słuchanie.
 • Wzmacnianie asertywnych postaw.
 • Psychobiologia.

COACHING GRUPOWY DLA NASTOLATKÓW

To cykl sześciu spotkań w kameralnym gronie realizowanych co dwa tygodnie. Każde ze spotkań dotyczy innej tematyki. Pracujemy m.in. w obszarach: komunikacji, emocji i przekonań, poczucia własnej wartości, szczęścia i pasji.

Masz grupę i chcesz bym z nią popracowała? Skontaktuj się ze mną.