11 lutego 2016

Rozwiązania dla biznesu

Współpracuję przy projektach organizowanych dla biznesu, w których wykorzystuję różne formy i metody pracy. Pracuję w obszarze budowania świadomości siebie – wpływu i odpowiedzialności za uzyskiwane efekty, poczucia tożsamości z pełnioną rolą czy funkcją. Uważam, że mentalne przygotowanie i wewnętrzna gotowość do pełnionej roli to podstawa sukcesu w biznesie.

 


OBSZARY W KTÓRYCH PRACUJĘ


Fundamentem metody jaką wykorzystuję w  pracy z  klientem jest poszerzanie obszaru  znajomości siebie i budowania samoświadomości, poszukiwanie związku i zależności między działaniem a rezultatem tego działania.  Pracuję w obszarach:

  • Kompetencje mentalne (nastawienie, postawa, motywacja).
  • Efektywna komunikacja nastawiona na rezultat.
  • Efektywna informacja zwrotna.
  • Analiza zachowań sprzedażowych.
  • Umiejętne nawiązywanie relacji sprzedażowej z klientem.
  • Jakość obsługi klienta.
  • Strategie radzenia sobie ze stresem.
  • Efektywność życiowa i osobista.

METODY, KTÓRYMI PRACUJĘ


Formy pracy, które są mi szczególnie bliskie i które uznaję za bardzo efektywne, ponieważ mają decydujący wpływ na komfort i rezultaty pracy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy:

 • COACHING INDYWIDUALNY

Indywidualny proces coachingowy, który dotyczy konkretnego celu, nad którym chce pracować klient.

 • ON THE JOB TRAINING

Bardzo efektywna forma treningu indywidualnego. Odbywa się w bezpośrednim miejscu pracy klienta. Polega m.in. na pracy 1:1 , obserwacji, udzielaniu informacji zwrotnych na bieżąco. Już w trakcie trwania treningu pozwala wprowadzać zmiany.

 • SHADOWING

Ta forma pracy polega na obserwacji osoby wspieranej podczas jej działań biznesowych, w miejscu pracy.

 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI

Trening odbywa się w formie warsztatów i jest prowadzony w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb.


PROJEKTY


 • 2019 – obecnie coach i trener w projekcie szkoleniowym ‚On the job training’ realizowanym dla działu sprzedaży marki Mercedes Benz.
 • 2018 warsztaty z technik oddechowych i relaksacyjnych dla firmy Estee Lauder Polska.
 • 2014 – 2016 Udział w dwuletnim projekcie ‚On the job training’ realizowanym dla marki Mercedes Benz z wykorzystaniem elementów coachingu i mentoringu. Projekt został realizowany dla sprzedawców (ponad 600 godzin pracy indywidualnej).
 • 2015 – obecnie Udział w projekcie realizowanym dla marki Mercedes Benz dotyczącym treningu umiejętności w prowadzeniu procesu sprzedaży w oparciu o nowe technologie z wykorzystaniem analizy zachowań sprzedażowych.  Projekt jest realizowany dla sprzedawców (do 2018 roku ponad 480 godzin pracy grupowej).
 • 2016 Przeprowadzenie warsztatów dla organizacji studenckiej ESN dotyczące mentoringu i budowania relacji z podopiecznym.

Widzisz obszar do współpracy? Skontaktuj się ze mną.